1
53.20 ש"ח
רמקול בטכנולוגיית בלוטוס' עם שעון תצוגה דיגיטאלי